Valsts akadēmiskā kora “Latvija” neakadēmiskais koncerts 2017. gada 1. aprīlī